درباره ما

Paydary

درباره ما

فروش پروسه ایست بلند مدت
در هولدینگ پایداری نگاه ما به کسب و کار خیلی فراتر از یک یا چند قرارداد است، ساخت و ساز، نوسازی و دگرگونی صنایع اولین هدف ماست، گرد هم جمع شده ایم تا به روشی نوین کسب کارها را ارتقا دهیم و خصوصا در ساخت و نوسازی ملک شما بسیار شکوفا باشیم.
در پروسه ساخت و ساز از تخریب، جواز تا تحویل نهایی پروژه های خرد و کلان و فروش یکجا و بخش بخش پروژه های شما در کنار شما هستیم، اجرای بیش از ده پروژه کلان و بیش از دو دهه سابقه حضور در بزرگترین پروژه صنعت غذایی کشور بخشی از پرونده ما در هولدینگ پایداریست.


ساخت و اجرای پروژه های عمرانی در تهران و مشارکت در ساخت و کمک بابت فروش پروژه ، از دریافت جواز تا فروش و تحویل نهایی ملک، ساخت سوله و تجهیز کارخانه جات صنایع غذایی، کمک در راه اندازی کسب و کار تجاری شما بخشی از خدمات ما در هولدینگ پایداری می باشد