خرید ملک یکجا

خلاصه

خرید ملک یکجا

۱۴۰۰ شنبه ۲۵ دي
116بازدید
خرید ملک یکجا

1. هلدينگ هایی كه از يك شركت بزرگ تشكيل شده اند. همانند: ايران خودرو
2. همه شركت هايی كه يك محصول را توليد می كنند كه به اين شركت ها هلدينگ محصولی می گويند.
3. شركت هايی كه تمامی مراحل توليد تا زمان پخش با هم به انجام می رسد كه هلدينگ زنجيره ای تامين گفته می شود.
4. شركت هايی كه با فعاليت مختلف كنار هم جمع می شوند كه هلدينگ مختلط نام دارند.

خرید ملک یکجا