ساخت ملک در عباس اباد

خلاصه

ساخت و نوسازی پروژه شما در عباس اباد

۱۴۰۰ دوشنبه ۲۷ دي
139بازدید
ساخت ملک در عباس اباد

شرکت های هلدینگ از دو استراتژی پیروی می‌کنند. اول اینکه سهام چه شرکت‌هایی را برای کنترل بخرد و دوم از چه روش مدیریتی برای اداره‌ی شرکت فرعی استفاده کند. این نوع شرکت‌ها بر اساس فعالیت و دامنه‌ی فعالیت موضوع، به دو دسته تقسیم می‌شوند. بر اساس معیار فعالیت، شرکت نگهدارنده یا مادر به دو دسته شرکت دارنده و شرکت کنترل کننده تقسیم می‌شود. شرکت دارنده فقط به خرید سهام مشغول است ولی شرکت کنترل کننده علاوه بر خرید سهام فعالیت بازرگانی نیز دارد. شرکت کنترل کننده بر اساس دامنه‌ی فعالیت به چهار گروه زیر تقسیم می‌شود:

شرکت هلدینگ با سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های فرعی برای دستیابی به دو هدف عمده تلاش می‌کنند که عبارتند از:

انتخاب اعضای هیئت مدیره برای کنترل فعالیت‌های شرکت
کسب سود: شرکت نگهدارنده یا مادر سعی کند با خرید سهام سایر شرکت‌ها به عنوان یک سهامدار حرفه‌ای به حداکثر سود ممکن برسد.

ساخت ملک در عباس اباد

کمرودی

کارشناس تولید محتوا